הרשמה לישראלים

דמי רישום (בש"ח כולל מע"מ)

סוג
הרשמה מוקדמת
עד 25 באפריל, 2022
הרשמה מאוחרת
26 באפריל – 18 במאי, 2022
הרשמה במקום
החל מה-19 במאי, 2022
משתתף 800 ₪ 900 ₪ 1000 ₪
סטודנט* 300 ₪ 350 ₪ 400 ₪
תעשייה 1600 ₪ 1800 ₪ 2000 ₪

*יש לצרף תעודה מתאימה

תשומת ליבך! הכינוס פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות לקורונה.
 
 
דמי הרישום כוללים: 
השתתפות בהרצאות, ביקור בתערוכה המסחרית, קפה וכיבוד בהפסקות וארוחת צהריים בימי ההשתתפות.
 

רישום קבוצתי

תתאפשר הרשמה קבוצתית עבור קבוצות מעל 10 משתתפים.
יש לשלוח מייל אל מזכירות הכינוס hgm@ortra.com  לקבלת טבלת אקסל ייעודית למילוי פרטי המשתתפים בקבוצה.
 

אפשרויות תשלום

דמי הרשמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:
כרטיס אשראי (ויזה | מאסטר קארד | דיינרס | אמריקן אקספרס | ישראכארט).
המחאה לפקודת: ארטרא בע"מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202
– העברה בנקאית לזכות ארטרא בע"מ, מספר חשבון 492600/12 בבנק לאומי, סניף 666, שהם 2, מגדלי פז, רמת גן
– התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב' ארטרא. ניתן לשלם באמצעות התחייבות עד 48 שעות לפני פתיחת הכינוס. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.
ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.


תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה – על ידי ארטרא בע"מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.
החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.
 

ביטול הרשמה והחזר תשלום

במידה ובשל מגבלות הקורונה הכינוס ידחה או יתקיים בפורמט וירטואלי, יינתן החזר מלא או חלקי.
במקרה והכינוס יתקיים כמתוכנן במלון דן פנורמה תנאי הביטול וההחזרים יהיו בהתאם למדיניות המפורטת להלן.
למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכינוס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:
– תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הכינוס – החזר כספי מלא
– החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד 26 באפריל 2022 – החזר כספי מלא, בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.
– מתאריך 27 באפריל 2022 – 50% דמי ביטול.
– מתאריך 10 במאי 2022 – לא יינתן החזר כספי.
 

לתשומת לבכם!

  • טופס הרשמה שיתקבל ללא אמצעי תשלום – ההרשמה לא תבוצע.
  • על כל משתתף למלא טופס הרשמה נפרד.
  • אישור השתתפות בכתב יישלח לאחר קבלת טופס הרשמה ותשלום מלא.
  • לרישום קבוצות ניתן לפנות בכתב למזכירות הכינוס.
  • ייתכנו שינויים בתכנית הכינוס ללא הודעה מראש.
  • כל שאלה, שינוי וביטול יועברו בכתב לארטרא בע"מ – מזכירות הכינוס
 
מזכירות הכינוס
טל: 972-3-6384444
פקס: 972-3-6384455
אימייל: hgm@ortra.com